Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-10 din total: 169
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2019 2 aprobarea executiei bugetare pe sectiunea functionare si sectiunea dezvoltareale bugetului local al comunei în trimestrul IV, pe anul 2018 29/01/2019
2019 3 stabilirea salariilor de bază ale secretarului comunei Mitoc, functionarilor publici si personalului contractualdin cadrul aparatului de specialitate al primarului 29/01/2019
2019 4 aprobarea încheierii unui act aditional la Contractul de administrare al SC Rural Servmit SRL, si aprobarea statului de functii 29/01/2019
2019 5 acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Mitoc in Adunarea Generala a Asociatilor ADI AQUA Botosani 29/01/2019
2019 6 aprobarea Raportului privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol al comunei Mitoc si stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea acestei activități 29/01/2019
2019 7 aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în semestrul II al anului 2018 29/01/2019
2019 8 aprobarea Planului anual de actiune al compartimentului de asistență socială 29/01/2019
2019 9 aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce vor fi prestate de beneficiarii de ajutor social 29/01/2019
2019 10 aprobare Retea unități de învățământ din comuna Mitoc pentru anul școlar 2019-2020 29/01/2019
2019 1 aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare - sursa A pe anul 2018 04/01/2019
1
2
3
4
5
6
7
Inainte