Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-10 din total: 134
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2018 19 aprobarea Ónchirierii suprafețelor de 28,09 ha de p„șune, situate Ón tarlaua 22, p.c. 101, 110, 111, 118, 120, aflate Ón proprietatea privat„ a comunei Mitoc 22/03/2018
2018 20 aprobarea Ónchirierii suprafețelor de 5,49 ha de p„șune, situate Ón tarlaua 31, p.c. 215 și tarlaua 36, p.c. 290, aflate Ón proprietatea privat„ a comunei Mitoc 22/03/2018
2018 23 stabilirea unor masuri pentru gospodarirea comunei Mitoc in anul 2018 22/03/2018
2018 24 Hotarare privind Reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Mitoc care vor functiona in anul scolar 2018-2019 22/03/2018
2018 14 aprobarea inchirierii suprafetei de 3,30 ha de pasune, situata in tarlaua 22, p.c. 110, aflata in proprietatea privata a comunei Mitoc 07/03/2018
2018 15 aprobarea inchirierii suprafetei de 14,60 ha de pasune, situata in tarlaua 20, p.c. 74, 75, aflata in proprietatea privata a comunei Mitoc 07/03/2018
2018 16 aprobarea inchirierii suprafetei de 8,00 ha de pasune, situata in tarlaua 33, p.c. 247, aflata in proprietatea privata a comunei Mitoc 07/03/2018
2018 17 aprobarea inchirierii suprafetei de 6,51 ha de pasune, situata in tarlaua 39, p.c. 322, 324 325, aflata in proprietatea privata a comunei Mitoc 07/03/2018
2018 18 aprobarea inchirierii suprafetei de 2,31 ha de pasune, situata in intravilanul satului Mitoc, p.c. 32, aflata in proprietatea privata a comunei Mitoc 07/03/2018
2018 1 aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2017 09/01/2018
1
2
3
4
5
6
7
Inainte